Σύζευξη Αθλητισμού και ΜΜΕ

syzeyxi-athlitismou-kai-mme

Η σημασία του μεσοποιημένου αθλητισμού στις μέρες μας είναι προφανής, σε σχέση τόσο με την έκταση, όσο και με την έντασή του. Η τεράστια έκταση των αθλητικών ΜΜΕ καταδεικνύεται από το μέγεθος του ακροατηρίου που αποτελείται από πολλά εκατομμύρια ανθρώπους για αθλητικές εκπομπές και αθλητικούς αγώνες, που μεταδίδονται από την τηλεόραση, καθώς και από τα συμβόλαια των ομάδων με τα ΜΜΕ, τα οποία ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Η έκταση εντοπίζεται στον πολλαπλασιασμό των αθλητικών ραδιοφωνικών εκπομπών, στα αθλητικά έντυπα, στις αθλητικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο και συνεπώς στο παγκόσμιο αθλητικό μάρκετινγκ, στους πολύ υψηλούς μισθούς των αθλητών και στα συμβόλαια.

Εντοπίζεται επίσης στην εμμονή του κοινού για τον αθλητισμό και διαχέεται στις συμπεριφορές ανθρώπων στα σχολεία, στην πολιτική, στην οικογένεια και την καθημερινή ζωή. Η ένταση της εμπλοκής με τα αθλητικά ΜΜΕ και από το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι απορροφούνται εντελώς από τους αγώνες που μεταδίδονται από τα ΜΜΕ, την οργάνωση του προσωπικού τους προγράμματος γύρω από τους αγώνες, τις σχέσεις και τις συνήθεις δραστηριότητες μέσω της εμμονής με τον αθλητισμό.

Ο οπαδός των αθλητικών ΜΜΕ αλλάζει τρόπους ένδυσης και διακόσμησης, αναζητά συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης, παίζει τυχερά παιχνίδια, γίνεται μέλος σε φαντασιακούς συνδέσμους και μέσω άλλων ψυχολογικών και ορατών τρόπων εκφράζει τον κεντρικό ρόλο που τα αθλητικά ΜΜΕ παίζουν στη ζωή των ανθρώπων.

Οι φορείς, οι δομημένες οργανώσεις στην κοινωνία συνδέουν τα μέγιστης σημασίας γεγονότα των αθλητικών ΜΜΕ και εντείνουν την ατομική συμμετοχή.

Τέλος, εκτός από τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την εμβέλεια των θεσμών και την ατομική ένταση, στις ημέρες μας η σύζευξη αθλητισμού και ΜΜΕ θέτει και το εξής ερώτημα: σε ποιο βαθμό η σύζευξη του αθλητισμού και των ΜΜΕ έχει απομακρύνει τον αθλητισμό από τις κλασικές αξίες και τον έχει οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση και το κέρδος; Πρόκειται για ένα ερώτημα που χρήζει ιδιαίτερης σκέψης και ανάλυσης.